جنبش تحریم انتخابات

Sunday, October 2, 2011

طرح برگزاری یک تظاهرات عظیم در روز انتخابات و استفاده از روزهای تبلیغات قبل از آن

                                                                                 طرح برگزاری یک تظاهرات عظیم در روز انتخابات و استفاده از روزهای تبلیغات قبل از آن                                                                                                                                                                                          اگر تمام تحریم کنندگان، در روز انتخابات یک تظاهرات عظیم برگزار کنند... تمام ملت ایران متحد و منسجم آماده یک خیزش عظیم هستند اولا باعث میشود تمام رای دهندگان سرخورده قبلی و تحریم کنندگان گذشته دوباره با هم یک صدا و متحد شوند. به علاوه، این یک تاکتیک تهاجمی است که به جای نشستن در خانه و تنها رای ندادن، انگیزه بیشتری ایجاد میکند. باعث میشود مردم مشروعیت انتخابات و رژیم را با هم زیر سوال ببرند، چیزی که مدتهاست به دنبال آن هستند. باعث آبرو ریزی رژیم بی آبرو در داخل و سراسر دنیا میشود، زیرا تمام رسانه های داخل و خارج بر روی این روز متمرکز خواهند شد. ضمنا ایرانیان خارج از کشور هم با استفاده از این موقعیت در برابر سفارتها تجمع میکنند. جو انتخابات فرمایشی رو به هم میریزد و نشان میدهد مردم فراموش نخواهند کرد که چطور حکومت به آنها خیانت کرده است و حاضر نیستند دیگر وارد این بازی کثیف شوند و حتی دیگر اصلاح طلبان حکومتی را تحمل کنند. باعث خنثی شدن طرحها و بازیهایی میشود که برای دوباره کشاندن مردم به انتخابات طراحی شده است ، زیرا مردم با آماده شدن قبلی برای تظاهرات، از ورود به جو فریبکارانه قبل از انتخابات خودداری میکنند. و از روزهای قبل از انتخابات برای شروع اعتراضات استفاده برده و تظاهرات را شکل میدهند باعث امنیتی شدن بیشتر فضا میشود در حالی که رژیم تمایل ندارد در این روز خشونت ایجاد کند و از خارج شدن و تجمع مردم جلوگیری کند. اطلاع رسانی هم آسانتر است، زیرا بیشتر قسمت فراخوان را خود حکومت انجام میدهد و تمام مردم در جریان این روز قرار میگیرند ، ما فقط به جای شرکت در انتخابات ، به تظاهرات دعوت میکنیم ! در روزهای تبلیغات برای انتخابات شهرها را در دست میگیریم و برای تظاهرات روز انتخابات آماده میشویم پس از هم اکنون اطلاع رسانی را آغاز کنیم 
نظرات خود را برای ما ایمیل کنید         
jonbesh.tahrim@yahoo.com
ودر صفحه فیس بوک ما یاری رسان ما باشید

          http://www.facebook.com/tahrim.sabz              

3 comments:

 1. آیا دلت می آید که یک هموطن نتواند صدایش را به جهانیان برساند؟ خواهشا یک دعوتنامه بالاترین به
  parsism15@yahoo بفرست

  ReplyDelete
 2. آیا دلت می آید که یک هموطن نتواند صدایش را به جهانیان برساند؟ خواهشا یک دعوتنامه بالاترین به
  parsism15@yahoo بفرست

  ReplyDelete
 3. آیا دلت می آید که یک هموطن نتواند صدایش را به جهانیان برساند؟ خواهشا یک دعوتنامه بالاترین به
  parsism15@yahoo بفرست

  ReplyDelete

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat