جنبش تحریم انتخابات

Sunday, October 2, 2011

انفجار مهیب در غنی سازی اورانیوم در اردبيل


انفجار مهیب در غنی سازی اورانیوم در اردبيل

khabarfori1به نقل از پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر: روز پنجشنبه 7 مهر 1390 صداي انفجار مهيبي شهروندان اردبيلي را وحشت زده کرد،در حالي که خبرگزاري هاي حکومتي علت انفجار را مربوط به انفجارهای نمایشگاه دفاع مقدس در منطقه «شورابيل» اردبيل عنوان ميکنند يک منبع آگاه در گفتگو با «پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » گفت که انفجار مربوط به يک مرکز مخفي تولید آب سنگین و غنی سازی اورانیوم واقع در پنج کيلومتري اردبيل ميباشد.گفته ميشود بعد از اين انفجار مطبوعات و خبرگزاري هاي محلي فاکسي از طرف اداره اطلاعات دريافت کرده اند که از هر گونه اطلاع رساني و گمانه زني در مورد علت انفجار خودداري کنند

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat