جنبش تحریم انتخابات

Wednesday, January 25, 2012

ارتش سبز ایران صفحه من در انتخابات شرکت نمیکنم را باز پس گرفت

ارتش سبز ایران صفحه من در انتخابات شرکت نمیکنم را باز پس گرفت
دوستان و همراهان عزیز با کمک ارتش سبز ایران موفق به باز پس گیری صفحه شدیم
از حمایت های شما بسیار متشکریم.
از هم اکنون مجددا به فعالییت خود ادامه خواهیم داد. و از مساعدت های شما دوستان و هم وطنان آزادیخواه و سبز اندیش بسیار متشکریم . ما را یاری کنید تا به مانند گذشته در امر اطلاع رسانی کوشا بوده و با تمام توان در کنار شما باشیم.
ادمین صفحه جنبش تحریم انتخابات
https://www.facebook.com/tahrim.sabz

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat