جنبش تحریم انتخابات

Sunday, January 22, 2012

صفحه من در انتخابات شرکت نمیکنم در فیسبوک توسط سایبری سپاه هک شد


هشدار هشدار هشدار
دوستان
صفحه من در انتخابات شرکت نمیکنم
توسط سازمان سایبری سپاه هک شده است
اول به دوستان اطلاع دهید
دوم صفحه را به فیسبوک ریپورت کنید
سوم انرا آن unlike نمایید.آدرس صفحه هک شده در زیر قید شده.

دوستان صفحه جدید ما به آدرس زیر میباشد لطفا به ما بپیوندید تا جواب دندان شکنی به مزدوران حکومت اختلاس و دروغ و جنایت و تجاوز بدهیم
https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat
دوستان برای برقراری ارتباط با ما ایمیل و جی میل و تویتر و گوگل پلاس قبلی
هنوز در اختیارمان میباشد
http://twitter.com/JonbeshTahrim
jonbesh.tahrim@yahoo.com
jonbesh.tahrim.entekhabat@gmail.com

1 comment:

  1. first the regime hacks then they kill.. careful doroud persevere

    ReplyDelete

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat