جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, December 27, 2011

سرلشگر فیروزآبادی تنگه هرمز رو بست

سرلشگر فیروزآبادی
تنگه هرمز رو بست
از تمام دوستان آزادیخواه و سبز اندیشان در ایران یا هر نقطه از جهان خواستار حمایت از جنبش تحریم انتخابات هستیم. با همیاری و همفکری خود مارا یاری کنید . آگاه سازی و اطلاع رسانی بزرگترین ضربه بر پیکره حکومت دیکتاتوری اختلاس ودروغ و جنایت  وتجاوز است .                                                       با به اشتراک گذاشتن این صفحه و دعوت دوستان خود ما را یاری کنید .                                                                                http://www.facebook.com/tahrim.sabz  

1 comment:

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat