جنبش تحریم انتخابات

Thursday, December 22, 2011

مجلس بدون نماينده

مجلس بدون نماينده
جنبش تحریم انتخابات
مردم شریف و بزرگ ایران ،خسته از جنگی ۸ ساله،زخم خورده از گروهک‌های نامرد قدرت طلب و در داستان جادوگران قدرت پرست در باتلاقی به نام نظارت استصوابی فرو رفتند.

این دام ضدّ مردمی آنچنان با جملات مذهبی‌ و شعارهای انقلابی مزیّن شد که بسیاری نتوانستند و یا بهتر بگوئیم نخواستند به عمق فاجعه تصویب آن باور کنند که از این پس انتخابات به انتصابات تبدیل شده است.

از آن پس جادوگر سیاه پوش برای هر یک از انتخابات داستان جذابی نوشت و بازیگران قهار او هم این نمایش نامه را بازی کردند و متأسفانه ما مردم هم در بازی شرکت کردیم.

در سال ۸۸ نمایش نامه به گونه‌ای دگر نوشته شد.قرار شد مردم دیگر بازیگر نباشند و فقط به عنوان تماشاگر هر که را روی صحنه آوردند تشویق کنند.جادوگر سیاه پوش پیر که میدانست ممکن است با مقاومت مردم روبرو شود پیش از انتخابات یاران باوفایش را آماده کرد که دمار از مخالفان در بیاورند لذا همه نیروهایش را به صحنه آورد،از عزیز جعفری تا ملکه زیباییش و از بوقلتون چهار ستاره‌اش تا ملیجکش در روزنامه کیهان .با آزادی کامل به همه تاختند، کشتند ،و اسیر کردند ،آبرو ریختند و رسوا کردند و جادوگر فقط تحسین کرد.

امروز دو سال از آن نمایشنامه رسوایی جادوگر می‌گذرد،مردم ما به ماهیت او بهتر پی‌ برده اند و می‌دانند که در هیچ نمایشی که کارگردانش جادوگر باشد شرکت نمیکنند.جادوگر هم این را فهمیده اما خوب میداند اگر مردم به صحنه نیایند همه جادوهایش پوچ میشود لذا مجددا همه یارانش را فراخوانده اما اینبار دو نقش متفاوت به آنها داده است.گروهی که طرفدار ملکه زیباییش هستند و گروهی که در فکر باور کردن سیاه نوشته‌های ملیجکش در روزنامه کیهان.

فراموش نکنیم که این دو گروه اینبار نقش اصلی‌ را بازی نمیکنند نقش اصلی‌ متعلق به اصلاح طلبان است که بازی آنها ‌ست که قدرت میاورد.

به همین دلیل به محض اینکه آقای خاتمی اعلام کرد که اصلاح طلبان نه لیست انتخاباتی میدهند و نه از کسی‌ حمایت میکنند تمام سایت‌ها و روزنامه‌های زنجیر‌ای جادوگر با انواع و اقسام دروغ‌ها به نحوی می‌نویسند که اصلاح طلبان انتخابات را تحریم نکرده اند.بدیهی‌ است که نمی‌توان در داخل ایران بود و صحبت از تحریم کرد چون اصلاح طلبان نمی‌خواهند وارد بازی‌های ناجوانمردانه جادوگر شوند و مردم را در مقابل مردم قرار دهند همینقدر که در بازی شرکت نکنند بازی را برده اند.

ما به مردم شریف ایران قول میدهیم که تا زمانی‌ که جادوگر و یارانش نمایش نامه نویس و کارگردان انتخابات باشند در هیچ یک از نقش‌های نوشته شده توسط جادوگر بازی نمی‌کنیم
شراره
جنبش تحریم انتخابات.

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat