جنبش تحریم انتخابات

Sunday, October 30, 2011

اخراج محسن سازگارا از صدای آمریکا! به همراه فایل صوتی

  اخراج محسن سازگارا از صدای آمریکا! به همراه فایل صوتی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، در حالی که طی چند ماه گذشته، حضور سازگارا در بخش فارسی صدای آمریکا کمرنگ شده بود، گزارش ها حاکی است عذر نامبرده خواسته شده است. وی به فهرستی از اخراجی ها پیوست که شامل جمشید چالنگی، کوروش صحتی، رودی(رودابه) بختیار و احمد باطبی نیز می شود.
رادیو کوچه نوشت: «در پی تسویه حساب های ماه های گذشته در صدای آمریکا، اینک خبر می رسد محسن سازگارا از روز جمعه، ۲۸ اکتبر، از حضور در صدای آمریکا و برنامه تفسیر خبر منع شده است. او که از چند سال پیش تاکنون به همراه علیرضا نوری زاده، در برنامه تفسیر خبر بخش فارسی به تحلیل می پرداخت، از هفته جاری از حضور در این برنامه و صدای آمریکا منع شده است. برخی منابع کنار گذارده شدن سازگارا را بعد از چهار سال از بخش تفسیر خبر به دستور مستقیم رامین عسگرد مدیر بخش فارسی می دانند. وی بنا بر روال چهار سال گذشته جهت هماهنگی زمان برنامه و حضور در تفسیر خبر با مسئول هماهنگی تماس گرفته که وی اشاره کرده نام شما در لیست مهمانان امروز نیست و با پیگیری مشخص شده شخص مدیر بخش فارسی نام وی را از لیست حذف کرده است. بنابر شنیده ها، عسگرد اعلام کرده است که از این پس میهمانان برنامه را خود وی انتخاب خواهد کرد.»

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat