جنبش تحریم انتخابات

Sunday, October 16, 2011

مشایی دنبال چیست....یا با مشایی دنبال چه هستند...

قضیه ملاقات رحیم مشایی و مقامات امریکا و طرح ترور سفیر عربستان و انفجار سفارت اسراییل در آرزانتین و .....
در پشت پرده چه میگذرد
رابطه رحیم مشایی با این نقشه ترور چیست
این سوال امروز در بین اهالی سیاست در مجلس و وزارت اطلاعات مطرح شده چرا و چگونه مشایی در امریکا خامنه ای را دور زده...
منظور مشایی از اینکه من انتقام سعید امامی را میگیرم چه بوده است
 احمدی نژاد: خدا مزدی به مشایی خواهد داد که که همه متحیر خواهند شد ...
چرا رییس جمهور ایران  در قبال طرح ترور سکوت کرده ....
مشایی دنبال چیست....یا با مشایی دنبال چه هستند...
در هر صورت اعداد30000000000000 و 120000000000000 و 54000000000000 و چه میشود
پول ملت ایران کجاست
حق این ملت کجاست
به اسم دین چه بر سر ایران میاورید
هر چیزی حدی دارد و شما دیکتاتوران و با دستاویز کردن این دروغ جمهور دلقک همه چیز را از حد گذرانده اید
این آخر راه است

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat