جنبش تحریم انتخابات

Thursday, October 6, 2011

جايزه ی نوبل اختلاس را به خامنه ای بدهید.


جايزه ی نوبل اختلاس را به خامنه ای بدهید.
ما با صدور بيانيه ای از مسئولان جايزه نوبل میخواهیم، جايزه ی نوبل اختلاس را به خامنه ای بدهند.

”با توجه به اينکه منشا اصلی همه ی اختلاس های بانکی در ايران شخص خامنه ای می باشد، اين نهاد بهتر است جايزه ی ويژه نوبل اختلاس را او بدهد.
حقيقت اين است كه در دوران شکوهمند رهبری او, مهمترين و بزرگترين اختلاس های تاريخ مالی کشور رخ داده است!همچنين با توجه به مديريت خامنه ای و تلاش برای ساکت کردن رسانه ها نسبت به اين گونه اختلاس ها, وی شايستگی دريافت اين جايزه را دارد! با توجه به روشدن پرونده های اختلاس جديد    30000000000000و 13ميلياردی در بانک تجارت ماهشهر و نيز اختلاس 8ميلياردی در يکی ديگر ازشعب بانک ملی در جنوب کشورو........... خامنه ای بايد به قطع, دريافت كننده اين جايزه باشد!

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat