جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, October 4, 2011

آی کــش مــــیــــدم , آی کــش مــــیـــدم
آی کــــــــــــــــــــــــــــــــــش مــــیــــدم , آی کــــــــــــــــــــــــــــــش مــــیـــدم مـــــــــن

در راستای اینکه که حضرت عظمی رهبر ملقب به ساندیس علی بابا از سران اختلاس کنندگان باند نظام در فرمایشی از رسانه ها خواست قضیه اختلاس را کـــــــــــــــش ندهند و موضوع را مسکوت بگذارند لذا اعلام میداریم ما موضوع اختلاس را کـــــــــــــش
میدهیم و میگوییم : آی کــــــــــــــــــــــــــــــــــش مــــیــــدم , آی کــــــــــــــــــــــــــــــش مــــیـــدم مـــــــــن
در ضمن کمپینی در فیس کمپ به اسم کمپین ((

د نه د _ آی کــش مــــیــــدم , آی کــش مــــیـــدم
))  احداث شد که از علاقه مندان به کـــــــــش دادن می خواهیم به کمپین ((
د نه د _ آی کــش مــــیــــدم , آی کــش مــــیـــدم
)) بپیوندید و مقام عظمی ولایت را به صورت موازی کــــــــــش بدهید تا ... .
به امید ... خوردن ولایت مطلقه فقیه آی کــــــــــــــــش میدم آی کــــــــــــــــــــــــش میدم من , هیچ کس نمیتونه مثل من کــــــــــــــــش بده .
این بار باید سوژه اختلاس را انقدر کــــــــــــــش بدیم که ساندیس علی به... خوردن بیفته , به موج کــــــــــــــــــــش دادن ولایت فقیه بپیوندید تا ولایت .... شود .
خانم ها و آقایان لطفا بکشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید

فیس بوک: د نه د _آی کش میدم

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat