جنبش تحریم انتخابات

Saturday, October 1, 2011

داستان غم انگیز رومئو و ژولیت امروزی (نهال سحابی، بهنام گنجی) در صفحه اول روزنامه تايمز

داستان غم انگیز رومئو و ژولیت امروزی در صفحه اول روزنامه تايمز


داستان غم انگیز رومئو و ژولیت امروزی (نهال سحابی، بهنام گنجی) در صفحه اول روزنامه تايمز
امروز شنبه ۹ مهر
امروز روزنامه تایمز لندن مقاله ای در ارتباط با مرگ دو جوانی که اخیرا بر اثر فشارهای روحی بعد آزادی از زندان دست به خود کشی زده بودند منتشر کرده بود
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2044057/Tragedy-modern-day-Romeo-Juliet-The-lovers-driven-suicide-Iranian-regime.html  
دیلی میل  چاپ کرده است با لینک

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat