جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, August 16, 2011

پنج فیلمی از مبارزه موفق مردم با گشت ارشاد که رژیم را به لرزه انداخت


پنج فیلمی از مبارزه موفق مردم با گشت ارشاد که رژیم را به لرزه انداخت


مقدمه: بدون شک مقابله مردم عادی و با دست خالی با نیروهای نظامی و انتظامی و قضایی هر حکومتی کاری پرهزینه و پرخطر است و در کمتر جایی از دنیا در شرایط عادی چنین اتفاقی می‌افتد. اما نفرت مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی و زورگویی‌اش به زنان آنقدر زیاد بوده که در تاریخ ۵ ساله گشت‌های ارشاد بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده و مردم به کمک قربانی‌های گشت ارشاد رفتند و با صحبت٬ گفتگو و حتی درگیری‌های فیزیکی به کمک دختران شجاعی رفته‌اند که زیر بار زورگویی ماموران مجهز و مسلح نرفته‌اتد. به دلایل گوناگون بیشتر این رویدادها ثبت نمی‌شود٬ اما خوشبختانه کثرت این رویدادها آن‌چنان زیاد بوده که علی‌رغم خطرات آن٬ تعدادی از آنها توسط مردم فیلمبرداری شده و روی نت نیز گذاشته شده است. ۵ فیلمی که با توضیحات کوتاهی در ادامه خواهید دید٬ تصویرگر بخشی از مبارزه مردم علیه گشت ارشاد است٬ مبارزه‌ای که امروز دو جناح حاکم را بر سر ادامه دادن یا ندادن گشت ارشاد به جان هم انداخته است.

۱۳۹۰- (تبربز)- جمع شدن مردم و شعار علیه گشت ارشاد (فیلم)

۱۳۸۹- (رشت)- هو شدن گشت ارشاد توسط مردم و فرار ماموران  ( فیلم )

۱۳۸۹- مقاومتی دخترانی شجاع در برابر گشت ارشاد و جمع شدن مردم ( فیلم )
۱۳۸۷- مقاومت دختر گرفتار دربرابر گشت ارشاد و جمع شدن و بوق زدن مردم و در نهایت رهایی دختر ( فیلم ) 

۱۳۸۶- شورش در آریاشهر در پی اقدام به دستگیری دختری جوان توسط گشت ارشاد ( فیلم ۱ - فیلم ۲ )


No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat