جنبش تحریم انتخابات

Sunday, August 14, 2011

جنگ های زرگریِ جدید: انتخاباتِ مجلس در راه است

  جنگِ های زرگریِ جدید:
انتخاباتِ مجلس در راه است
  هوشیار باشید. مشاعی وارد شد. موضوع حجاب.ماهواره و.جنگ اصولگرایان.دادگاه نمایشی میر حسین موسوی و مهدی کروبی.هدفمندی یارانه ها.وام های غیر واقعی.پرداخت حقوق به همه جوانان بیکار.دستگیریهای کور.دادگاههای مفسدین اقتصادی.دستگیری نزدیکان رییس جمهور کودتا.... وزارت اطلاعات در طرحی بسیار جامع وارد عمل شده و به بیت رهبری قول داده تا با برنامه ریزی جدید و به راه اندازی جنگ زرگری بالای 50% افراد واجد شرایط را به پای صندوق رای بکشد جالب است در آمار وزارت اطلاعات قول داده شده در تهران 20% و روستاها و شهرهای کوچک 50% را پای صندوقهای رای بکشاند. در این طرح که با همکاری تمام ارگانهای کشوری و لشگری اجرا خواهد شد قسمت بسیار مهمی به فیس بوک اختصاص یافته این بخش که خود پروسه بسیار عظیمی داردو از بکارگیری 4000 نفر از اعضاء بسیج و سپاه حکایت میکند و هدف اصلی ایجاد شکاف در بدنه جنبش سبز میباشد از کاربران جعلی خواسته شده تا شروع به جذب دوستان سبز در فیس بوک نمایند تا از این طریق در آینده نزدیک دست به ایجاد نفاق و دو دستگی و انشقاق در جنبش سبز و یاران انان را نمایند و  با تمام قوا دلسردی در به راه اندازی تظاهرات و فراخوانها را تبلیغ کنند. دوستان عزیز این برنامه دارای 22 بخش میباشد که بصورت شهری و روستایی برنامه ریزی شده که متن کامل انرا در آینده نزدیک در همین قسمت منتشر خواهیم کرد.
نازنین بانوی ایرانی و مردان آزاد اندیش. ما را یاری کنید . صفحه را لایک کنیم و این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.ما منتظر اطلاع رسانی شما هستیم                       .ما گر زسر بریده میترسیدیم در جنبش عاشقان نمی رقصیدیم....تا تمام ابهامات بر طرف نشود تا نظارت استصوابی بر چیده نشود تا زندانیان سیاسی آزاد نشوند تا رهبران در حصر رها نگردند تا مسببین کشتار 88 محاکمه نشوند ..... انتخابات معنی ندارد شما اعتقاد دارید با وجود حکومت دیکتاتوری این امر محتمل است؟؟؟؟؟؟.                   
جنبش تحریم انتخابات
http://www.facebook.com/tahrim.sabz

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat