جنبش تحریم انتخابات

Monday, July 18, 2011

پیش به سوی تحریم همگانی انتخابات

پیش به سوی تحریم همگانی انتخاباتانتخابات فرمایشی رژیم برای مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند امسال برگزار شود. عناصر و ایادی رژیم از همین الان تمام تلاشهای خود را به کار بسته اند تا این انتخابات ابرومندانه برگزار شود. بار دیگر بنا را بر این گذاشته اند تا با به صحنه کشاندن مردم، ظاهری از دموکراسی را به نمایش بگذارند و در پشت پرده، انانی را که خود می خواهند به نمایندگی مردم منصوب کنند. تیغ شورای نگهبان همچنان تیز و برنده است و آمادگی آن را دارد تا هر کس را که کمترین زاویه ای از جریان غالب دارد، حذف کند. چنین انتخاباتی به هیچ عنوان نمی تواند دموکراتیک باشد و کسانی که گمان می کنند با شرکت در این انتخابات می توانند اهدافی دموکراتیک را تحقق بخشند خیالی خام در سر می پرورانند و راه به سراب خواهند برد.
رژیم چمهوری اسلامی و نظام ظلم ولایت فقیه طی این دو سال پر ماجرایی که با ظلمهایی دو چندان به مردم ایران از سوی حکئمت همراه بود نشان داد که قصد تسلیم شدن و سر فرود آوردن به خواست مردم را ندارد. اکنون واژه دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی جزء واژه های ممنوعه محسوب می شود و شما به عنوان مثال نمی توانید کتابی را با عنوان دموکراسی به دست چاپ بسپارید. در چنین شرایطی خام اندیشی است اگر جریانی احساس کند می تواند از راهکار انتخابات به اهداف خود دست یابد. بنابراین بهترین اقدام در مقابل این رژیم، تحریم کامل و فراگیر است.
تحریم انتخابات ساده ترین کاری است که ملت ایران می تواند انجام دهد و در واقع نوعی رفراندم معکوس و منفی تلقی می شود. از طریق تحریم می توانیم نشان دهیم که چقدر از مردم این رژیم و سیاستهایش را قبول ندارند. در عین حال تحریم انتخابات فاقد تبعاتی مانند اعتصاب و امثال اینهاست. رژیم دوست دارد این واهمه را در دل مردم بیفکند که اگر در شناسنامه شما مهر انتخابات نخورد با مشکل روبرو می شوید. ولی باید مردم را توجیه کرد که چنین چیزی هیچگاه اتفاق نمی افتد و تازه هنگامی که هیچ کس شرکت نکند چه کسی را می خواهند مجازات کنند؟

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat