جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, July 19, 2011

بمب گوگلی تحریم انتخابات را حمایت کنید

                 روی تصویر سمت راست کلیک کنید تا به صفحه تحریم انتخابات منتقل شوید , انوقت  ثبت نام کنید.
روی تصویر سمت
چپ کلیک کنید تا بمب گوگلی تحریم انتخابات را حمایت کرده باشید . تصویر سمت چپ با تگ انتخابات اسفند و تحریم آن آپلود شده است . هر چه بیشتر روی آن کلیک شود توسط موتورهای جستجو سریعتر پیدا میشود . ( بمب گوگلی )فقط با دو کلیک کم هزینه و بی خطر ضمن حمایت از جنبش سبز تحریم انتخابات , اطلاع رسانی هم کردی

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat