جنبش تحریم انتخابات

Sunday, July 24, 2011

کهریزک ، تقدیم به خاطره چاک چاک شهید امیر جوادی فر ، ترانه ای از بابک جوادی فر

نازنین بانوی ایرانی و مردان آزاد اندیش. ما را یاری کنید . صفحه را لایک کنیم و به اشتراک بگذاریم .ما منتظر اطلاع رسانی شما هستیم                                                                                                                                                                                               ..جنبش تحریم انتخابات                                                                          http://www.facebook.com/tahrim.sabz?sk=wall 

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat