جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, November 22, 2011

کلیپ 16 آذر روز رهایی کاری از جنبش تحریم انتخابات

کلیپ 16 آذر  روز رهایی  کاری از
جنبش تحریم انتخابات
 از تمام دوستان آزادیخواه در ایران یا هر نقطه از جهان خواستار حمایت از جنبش تحریم انتخابات هستیم. با همیاری و همفکری خود مارا یاری کنید . آگاه سازی و اطلاع رسانی بزرگترین ضربه بر پیکره حکومت دیکتاتوری اختلاس ودروغ و جنایت  وتجاوز است .                                                       با به اشتراک گذاشتن این صفحه و دعوت دوستان خود ما را یاری کنید .                                                                                http://www.facebook.com/tahrim.sabz

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat