جنبش تحریم انتخابات

Monday, August 15, 2011

وای بر ما... ما چه ملتی هستیم وای بر ماوای بر ما.... ما چه ملتی هستیم وای بر ما
ویدئو کلیپ
کلیک کنید


مشکل از ماست ما ملت خوبی نیستیم تحت تاثیر 1400 سال تحجر یه چیزیای وارد خونمون شده و داره این تغییرات نابودمون میکنه ..پاچه خواری چاپلوسی کاسه لیسی دستمال بدستی افراط و تفریط هزار رنگی عدم ثبات و.... این کارا که ما میکنیم و عدم پایبندی و پایداری بر مواضعمان داره نقطه ننگ تاریخ ایران رو در سال 90 ثبت میکنه ...وای بر ما ...بابا یه لبیک به میر حسین گفتیم اون بنده خدا رو از زندگی انداختیم ...تازه الان مدعی هم شدیم ..وای بر ما ...اون بنده خدا 20 سال بود این دجال رو شناخته بود و خوده کشیده بود کنار رفته بود برای عشقش نقاشی میکرد ما کشیدیمش وسط معرکه ...وای بر ما                                                                                                                                                                       جنبش تحریم انتخابات                             

1 comment:

  1. به قول خاتمی : وای به حال مردمی که به قهرمان نیاز داشته باشند . خاتمی این مردم را خوب شناخته اونوقت که می خواستند شیرش کنند و بفرستنش تو قفس گرگ و بشینن تماشا کنن. قهرمان هم که می آید نیمه راه ولش می کنیم و هزار حور بهانه می آوریم که آره گفت سالهای طلایی امام پس ما نیستیم. مصدق را هم تنها گذاشتیم نیمه راه و بنی صدر را هم . درود بر ملت سوریه که یک ملت است نه هفتاد میلیون قدیس و قدیسه .

    ReplyDelete

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat