جنبش تحریم انتخابات

Saturday, July 30, 2011

این بهترین تصویر های مخابره شده در ایران بعد از انقلاب اسلامی است.جمعه پارک آب و آتش. خاک بر سر حکومتی که نمیداند ملت چه میخواهد ...آزادی...شادی...این بهترین تصویر های مخابره شده در ایران بعد از انقلاب اسلامی است.جمعه پارک آب و آتش. خاک بر سر حکومتی که نمیداند ملت چه میخواهد ...آزادی...شادی...                                                                                                                                        نازنین بانوی ایرانی و مردان آزاد اندیش. ما را یاری کنید . صفحه را لایک کنیم و این صفحه را با                                                            دوستانتان به اشتراک بگذارید.ما منتظر اطلاع رسانی شما هستیم ..                      جنبش تحریم انتخابات   http://www.facebook.com/tahrim​.sabz

2 comments:

  1. عمر تمامی حکومتهای خودکامه و دیکتاتوری به پایان رسیده .ما نیاز به رهبر و پیشرو ندارم

    ReplyDelete
  2. جو نگیردت بابا دم انتخابات شده دوباره شل کردن رایت رو که گرفتن همون بساط گذشته است

    ReplyDelete

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat